Adobe Flash Player 10 dostupan za preuzimanje

Arkadas

Can't get enough of Download.hr
Novi filteri i efekti slièni alatkama koje se nalaze u After Effects CS3...

Kompanija Adobe saopštila je sredinom ove nedjelje da je nova verzija Flash Playera dostupna za preuzimanje.

Radi se o Flash Playeru 10 koji je do sada bio poznat pod radnim imenom Astro. Program je dobio nove moguænosti, poèev od filtera i efekata, poboljšane 3D transformacije i animacije, novih tipografskih kontrola koje poboljšavaju rad s tekstom itd.

Novi filteri i efekti su slièni alatkama koje se nalaze u Adobeovom softveru After Effects CS3, a omoguæavaju programerima efekte koji koriste sposobnosti nove generacije grafièkih èipova i kartica. Osim toga, zahvaljujuæi podršci za 3D efekte, moguæe je u trodimenzionalnom okruženju pozicionirati, rotirati i animirati dvodimenzionalne objekte.

Adobeov Flash Player 10 je objavljen u verzijama za Windows, Mac OS X i Linux (ukljuèujuæi podršku za Ubuntu 7 i 8), a može se besplatno preuzeti sa adrese www.adobe.com/go/getflashplayer. Verzija za Solaris se oèekuje do kraja ove godine.

Kompanija Adobe je saopštila da æe do kraja godine nove moguænosti Flash Playera 10 biti dostupne i u njenom višeplatformskom izvršnom okruženju AIR (Adobe Integrated Runtime, AIR), što æe omoguæiti Web dizajnerima i programerima da prave aplikacije koje se mogu pokrenuti i van èitaèa Weba.
 
Top