Advertisement

Adobe Flash je najveæi

Arkadas

PC guru
Adobe se može pohvaliti sa najrasprostranjenijim softverom za gledanje video sadržaja na Internetu. Prema zadnjim istraživanjima Adobe Flash format pokriva èak 85 % video sadržaja na Internetu. Uz ovo se procjenjuje kako je Adobe Flash instaliran na èak 98% desktop raèunara koji su prikljuèeni na Internet. Pored ovog se Flash sve više širi i na mobilnim telefonima, kako se njihove moguænosti koje nude korisnicima za surfanje Internetom poveæavaju.
 
Advertisement
Top