Advertisement

54% piratskog softvera u Hrvatskoj u 2007

dalmatino

............
Jedna od "jaèih" tema za široku javnost svakako originalni softver, zaštita intelektualnog vlasništva, nematerijalna imovina i sliène stvari koje nas svakodnevno okružuju i s kojima živimo.O tome je u prilièno zanimljivoj i aktivnoj raspravi bilo rijeèi na još jednom redovitom Doruèak@Microsoft druženju druženju ICT novinara i Microsoftovih struènjaka. O tome su govorili Bojan Stipiæ, voditelj zaštite intelektualnog vlasništva, i Neven Šokec, direktor OEM prodaje u tvrtki Microsoft Hrvatska.

Prièa oko licenciranja softvera, korištenja originalnih programskih alata i sliène sitnice. Prema predstavljenim statistièkim podacima koje su zajednièki izradili BSA i IDC, stopa piratskog softvera u Hrvatskoj u 2007. godini zaustavila se na 54%, što i nije tako loše u odnosu na zemlje u regiji. Od nas su "bolji" Maðarska (42%) i Slovenija (48%), a iza nas su BiH i Makedonija (68%), Srbija (76%), Albanija (78%) i Crna Gora (83%).Stipiæ je napomenuo kako prilikom otkrivanja piratskog softvera u pojedinim firmama preferiraju edukaciju umjesto kažnjavanja firmi, jer u konaènici ima bolji efekt za obje strane. Potegnuto je i pitanje o buduænosti licenciranja softvera, kako Microsoftovog tako i od drugih kompanija, koji æe se, uvjereni smo, mijenjati jer je postojeæi prilièno složen. Isto tako smo uvjereni kada bi bilo manje piratskog softvera i sama cijena softvera bi bila niža. No, stvari treba rješavati korak po korak. Gore navedena statistika ipak potvrðuje tezu da se broj korisnika piratskog softvera u Hrvatskoj smanjuje, i to je trend na kojem æe i dalje raditi u Microsoftu. I u to smo uvjereni.
 
Advertisement

Crazy-Boy

Software guru
ali nema ni govora da bi išli po kuæama pregledavati raèunala – kaže Tomislav Iljiæ.
nema sanse jer onda 90% hrvatske vise nebi imalo racunalo :D
 
Top