Advertisement

5 godina Facebooka

Arkadas

PC guruFacebook je jedan od najpopularnijih, ako ne i najpopularniji servis za društveno umrežavanje, kako su to osnivaèi ovakvih servisa okarakterisali. Facebook dakle, veæ pet godina ljudima širom svijeta omoguæava da budu u kontaktu sa ljudima koje poznaju, te upoznaju nove prijatelje. U toku tih pet godina ovaj servis je narastao na jedna od najveæih i po zadnjim podacima ima preko 110 miliona korisnika.

Autor:webinfo
 
Advertisement
Thread starter Similar threads Forum Replies Date
Vijesti 0
Kafe Bar 7
Kafe Bar 13
Download.hr 8
Download.hr 26
Top